ELİF VE FİKRET TEKNEDE

ELİF

Eğer sen istersen yani bana gitme dersen,kal dersen kalırım,gitmem...Seni seviyorum...

FİKO Neden Elif,söyle bana neden?
ELİF Ne neden?
FİKO Neden beni sevdin?Gençsin,çekicisin,çevrende bir yığın delikanlı var.Bende ne buldun?Yani ne buldun bu çen Çengelköylü'de?Ailesinin dertlerine zor yetişen,üç çocuklu, kırkını devirmiş öylesine biri...Ne buldun, bunu açıkla bana?
ELİF Açıklayayım ha..?
FİKO Evet bir neden göster
ELİF Sen nedenlerle bozmuşsun oğlum!Seni sevmem için bir neden göster?Beni sevmen için bir neden göster?Sen haya- tı ne sanıyorsun ya?Mantık dersi mi,yoksa Fizik mi?Haya- tında duygunun yeri yok mu hiç?Her şey akıl mı?Aslında senin aklından da şüpheliyim.Çünkü anlamıyorsun,hiç bir şey girmiyor kafana.Nedenmiş...Pekala sana bin taneneden sayıcam.Bakalım anlayabilecek misin? Seni sevdim;çünkü mesela o çocukların babası olduğun için,ya da--- Yakup Çavuş'un torunu olduğun için,Nihat'ın arkadaşı olduğun için.Çünkü Zeytin seni deli gibi sevi- yor.Celal'in güvendiği tek arkadaşısın.Böyle olduğun için sen olduğun için!Ama belkide ben aptalım onun için. Neden diye sorma artık.Bu böyle,ya kabul et ya reddet! Bencil ol bunu becerebilir misin?
FİKO Elif,Elif böyle konuşma..!
ELİF Seni mutlu ederim hayatımızı yaşarız.Gezeriz,eğle- niriz,sevişiriz.Sırf bunları düşün.
FİKO Elif!
ELİF var mısın?
FİKO Elif sus artık!
ELİF İstiyorsun.İçin gidiyor ama söylemeye korkuyorsun.Çok istiyorsun.
FİKO istemiyorum,kapa çeneni istemiyorum!.
ELİF neden?Şimdi de sen söyle neden?
FİKO Yapamam işte...
ELİF neden!?
FİKO Yapamam,doğru değil!
ELİF Neden!?Neden!?
FİKO Herife bak derler.Kızı yaşında biriyle derler.Utan- mıyor derler!
ELİF Ne derlerse desinler!
FİKO Bak bana,kendine bak.Bizi biribirimize yakıştıra- mazlar.Arkamızdan laf ederler.Senin içinde laf ederler!
ELİF Çok da umrumdaydı!
FİKO Ama benim umurumda.Ben katlanamam,gelemem böyle işlere!
ELİF Elalem neder,elalem neder!Hep bu soruyla mı yaşıya- caksın?Tamam başkaları bu kadar önemliyse çekip gideriz buralardan.Yeni bir yer,yeni bir hayat...
FİKO Ya ailem,ya çocuklar?
ELİF Ya tutkular ya istekler?Bak bana!Bedenim seni isti- yor,senin için ölüyor.Sen de benim için geberiyorsun ama söyleyemiyorsun,korkaksın!Aşk diye bir şey yokmu?
FİKO Aşk biter Elif!Uzun sürmez,bir gün biter..!
ELİF Delirtme beni be!Lafa bak!Aşkmbiter diyor.Biterse biter!Bitmezse bitmez.Bir defacık,tek bir defacık kapıb-koyver kendini.Ne olur?Ölür müsün?Hadi,hadi,hadi!!Kır artık şu zincirlerini!
FİKO yapamam..
ELİF Ne?
FİKO Yapamam.
ELİF Neden!?
FİKO Yapamam işte!
ELİF Neden be adam!Neden!?
FİKO Yapamam,yapamam,yapamam...!
ELİF Sen düşündüğümden de feci durumdasın.Umutsuz vak'a- sın.Tamam kal burda;mahalleni bekle.Herkese gülümse.Et- rafa iyilik saç.Kimse hakkında dedikodu yapmasın.Hep iyi şeyler söylesinler.Herkes seni sevsin.Hatta günün birin-de Ethem Dede gibi sana da bir türbe yapsınlar:Süper Ba- ba hazretleri!HIh! ...Hoşçakal Fikret.Artık bir daha beni görmiyeceksin... ...(Elif Gider)
FİKO Bilmiyorsun.Asıl sen bir şey bilmiyorsun.Hiç birşey bilmiyorsun!Sen ne sanıyorsun?Ben istemiyor muyum sanı- yosun!?Taştan mı yapıldım sanıyorsun!?Sevmiyor muyum!? Arzulamıyor muyum!?Vücudum senin vücudunu istemiyor mu sanıyosun!?Seviyorum seni,seviyorum işte!İstiyorum!!! Herşeyden çok istiyorum.Ama benim zincirlerim var.Ne ya- payım,koparıp atamıyorum!Her yerim kuşatılmış.Üzerimde bin kiloluk bir yük var!Boğuluyorum ama sesim çıkmıyor! Bana ne derler?Benim için ne derler?? İçim acıyor Allah'ım!Allah'ım yüreğim kanıyor!Biri bana yardım etsin Allah'ım.Biri bana yardım etsin... Yapamam,yapamam...