Karakterler  Tek Kelimeyle Özetlenirse

Fiko: Şıpsevdi
İpek: Hırslı
Deniz: İnatçı
Alim: Olumlu
Mine: Azimli
Zeynep: Asabi
Elif Çılgın
Dede: Çapkın
Nihat: Dost
Yusuf Kaptan: Uysal
Haluk: Saplantılı